سپتورینوپلاستی

2022-01-17T12:49:39+03:30

سپتورینوپلاستی نوعی جراحی بینی است که ترکیبی از جراحی رینوپلاستی و درمان سپتوم بینی می باشد. سپتوم بینی دیواره باریکی [...]